Valleikanaal

Het Valleikanaal is een kanaal van ongeveer 40 km lang in de provincies Utrecht en Gelderland. De naam is ontleend aan de Gelderse vallei, waar het kanaal doorheen stroomt.
Het doel van het kanaal is de afwatering van diezelfde vallei en dus het voorkomen van wateroverlast .

Het Valleikanaal in zijn huidige vorm werd aangelegd in de periode 1935-1941 in het kader van de werkverschaffing: deels ter versterking van de Grebbelinie, deels ter verbetering van de afwatering van de Gelderse vallei.
Delen van het kanaal bestaan echter al veel langer, het stuk tussen Rhenen en Veenendaal werd bijvoorbeeld al in de middeleeuwen gegraven en is sindsdien bekend onder de naam Bisschop Davidsgrift of kortweg Grift.
Ter hoogte van Woudenberg volgt het deels de vroegere loop van de Lunterse Beek, ter hoogte van Leusden dat van de Modderbeek.

Grebbelinie

Het Valleikanaal is aangelegd langs de Grebbelinie, waar vroeger al de gracht lag.
De Grebbelinie werd al in de 18de eeuw aangelegd als een van de Nederlandse grote verdedigingslinies.
Ten oosten van de linie laf de laaggelegen Gelderse Vallei die gemakkelijk onder water gezet kon worden om de vijand tegen te houden.
De Grebbelinie is in totaal 60 km lang en loopt van de Grebbeberg in Rhenen tot aan het Eemmeer bij Bunschoten.